Maj

Årsmöte:

Torsdag 7 maj, kl. 18.00 i Folkets Park

 Anmälan skall göras senast den 5 maj

!! Det finns tillräcklig plats för att undvika smitta genom att hålla avstånd !!