Valborg

Valborgsbrasan förbereds av Sven Hedlund, Leif Edqvist och Paavo Jussila

Valborgsbrasan " on a line"

Valborgsbrasan - sikt mot Folkets

Valborgsbrasan 2018 / 2019