Parken

1908 hände första försöket att bilda Folkets husförening (se kassaboken på höger) som inte har lyckats.  Bildandet skedde faktiskt 10 år senare i augusti 1918.

Se sidorna "Gammaldags"!

Styrelsen (valdes vid årsmöte 2019)

Ordförande:    Agneta Svensson

Kassör:           Britt-Marie Wall

Sekreterare:   Ingela Jussila

Ledamot:       Leif Edqvist

Ledamot:       Fredrik Bruun

Suppleanter:   Anders Nilsson, Lennart Malm, Britt Fredriksson och Tord Hult

Revisor:         Rune Bratt

Kontakt

 

Om Du vill hyra vår lokal ->>

ring  070-2451014