Parken

1908 hände första försöket att bilda Folkets husförening (se kassaboken på höger) som inte har lyckats.  Bildandet skedde faktiskt 10 år senare i augusti 1918.

Se sidorna "Arkiv/Gammaldags"!

Styrelsen

Ordförande:    Rune Bratt

Vice Ordf.:       Britt Fredriksson

Kassör:            Anita Holtz

Sekreterare:     Ingela Jussila

Ledamot:         Leif Edqvist

Suppleanter:   Lennart Malm, Tord Hult, Peter Jonasson, Hans Sundling och Hans Holtz

Revisor:          Agneta Svensson

Kontakt

Gatuadress:

Folkets Park Nykroppa, Parkvägen 12, 68290 Nykroppa

Postadress:

Folkets Park Nykroppa - c/o Anita Holtz,

Smedsvägen 6, 68290 Nykroppa

E-post:    info@nykroppaparken.se

Tel.:        +46 70 245 10 14


Om Du vill hyra vår lokal

->> ring  070-2451014


 Angående var hemsida, mejla till:

->> webben@nykroppaparken.se