Fotoalbum

Ser ni va dimmi Jan blev

PRO Möte med musik av Steelwire från Lesjöfors.
Dä va ingen bra fotograf med mobilen