Folkets i änd av 30-talet. I backgrundens mitt ser man gamla dansbanan.
I mitten och på högra sidan:
Karl Eriksson, vaktmästare i Folketspark från 1935 till 1946 och hans hustru Olga