det var länge sedan, salongen var nästan fullsatt som idag