Wermlands Opera - Famnen full av Solsken

 

50-talets musik - autentiskt presenterad